Israëlbidstond in Doornspijk

Elke derde zaterdag van de maand van 14.30-16.00 uur.

.

Sinds november 2009 komen wij samen in het gebouw van de Evangeliegemeente ‘De Oase’, Kerkweg 88 in Doornspijk (Gld.), gelegen tussen Elburg en Nunspeet.

Na een tijd van aanbidding, leidt ds. W.H.B. (Wim) ten Voorde een Bijbelgedeelte in, meestal uit de profeten, dat onderwijs geeft over Gods beloften aan en herstel van heel Israël, zowel het ‘Huis van Israël’ als ‘het huis van Juda’.  Daarna gaan we bidden op basis van Gods Woord. Er is een heel getrouwe groep mensen, uit diverse gemeenten, die de bidstonden bezoeken. Het belangrijkste is: dat wij Gods aanwezigheid ervaren. Wij zijn ervan overtuigd: geen opwekking zonder Israël!

Ieder die met ons uitziet naar de vervulling van Gods beloften en het spreken van de God van Israël, ook in ons land en volk, is van harte welkom!

De data voor het jaar 2019  zijn:

zaterdag  16 februari

zaterdag  16 maart

zaterdag  20 april

zaterdag  18 mei

zaterdag  15 juni

zaterdag  20 juli

zaterdag 17 augustus

zaterdag 21 september

zaterdag 19 oktober

zaterdag  16 november

zaterdag  21 december