Oase
Ontstaan

Ontstaan

Hoe het begon…

Vijfendertig jaar geleden ontstaat in Doornspijk een huisgemeente. Door verbouwing van een woonboerderij kon de gemeente in de nieuw ontstane ruimte elke zondagmorgen samenkomen. Gedurende de tachtiger jaren kwam het kinderwerk meer en meer tot bloei. Ook de zondagse samenkomsten werden door meer mensen bezocht. Maandelijks werd een gastspreker “uit de lande” uitgenodigd.

De huisgemeente groeit verder en in het voorjaar 1986 werd besloten het kleuterschoolgebouw aan de Oude Kerkweg te huren voor de zondagse samenkomsten. Ook is toen overgegaan tot vorming van een stichting onder de naam Volle Evangelie Gemeente “ De Hoeksteen”

De integratie van kleuterschool en lagere school tot basisschool gaf ons de mogelijkheid het voormalige kleuterschool gebouw te kopen. Enige jaren later is door verbouw en nieuwbouw een klaslokaal vergroot tot een ruime kerkzaal. Een fotoboek van de verbouwing is beschikbaar voor belangstellenden.

Theologisch gesproken heeft de kerk geen tabernakel of tempel meer. In de nieuwtestamentische tijd woont God in ons, de gelovigen. (1 Kor 3:16) 

De kerk is nooit een plaats maar altijd een volk. Nooit een schaapskooi maar altijd een kudde. Nooit een heilig gebouw maar een samenzijn van gelovigen. Nooit de gebedsplaats maar gelovigen die samenkomen. Een gebouw van beton of steen, dakpannen en houten spanten kan evenmin een kerk zijn zoals een wollen trui of een driedelig kostuum de persoonlijkheid van een mens kunnen vormen.

Als we in de oudheid in een willekeurige stad, waar het christendom was doorgedrongen, hadden gevraagd: “Waar is de kerk?” dan had men ons verwezen naar een willekeurig huis, waar christenen elkaar ontmoeten. Zo willen wij gemeente van onze Here Jezus Christus zijn.

In 2005 is de stichting Volle Evangelie Gemeente “ De Hoeksteen” omgezet naar de nieuwe naam en vorm onder de categorie kerkgenootschap: Evangeliegemeente “Oase” waarvan de verantwoordelijkheid ligt bij de onderstaande personen:

Ds. J. den Admirant (voorzitter en vertegenwoordiger)
C. Buitenhuis en echtgenote (oudste)

A. Land (oudste)
H. van Zeeburg en echtgenote (jeugdoudste)