Oase
Gebed samenkomst

Gebed samenkomst

Wekelijkse woensdagavond-bidstond 

Aanvang 20.00 uur, tot 21.30 uur. Locatie: Oase Doornspijk. Deze bidstond wordt ingeleid door een Bijbeloverdenking.

Israël-bidstonden 

(Zie agenda voor de aankomende momenten)
Locatie: “Oase” gebouw. Aanvang 14.30 u tot 16.00 u.
Iedereen die het volk Israël en Nederland een warm hart toedraagt is van harte welkom. Vanuit de Bijbel en in het bijzonder het Oude Testament wordt inzicht gegeven over de toekomst van Israël en onze betrokkenheid daarbij. Onder Israël verstaan wij alle twaalf stammen van dit volk. Dus ook de tien stammen die tot nu toe niet uit de verstrooiing zijn teruggekeerd naar het huidige land Israël.

” … Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen … “

Deze bidstonden worden ingeleid met een bespreking van een Bijbelgedeelte door ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet of ds. J. den Admirant uit Hoogeveen