Oase
Pakistan

Pakistan

Pakistan

Sinds de jaren ’90 ondersteunen wij als Evangeliegemeente Oase een aantal voorgangers en hun plaatselijke gemeentes in Gujranwala, een stad van meer dan een miljoen inwoners, 200 kilometer ten zuiden van Islamabad.

Pakistan is een streng islamitisch land, waar het voor de lokale christenen heel moeilijk is om een redelijk bestaan op te bouwen. Ze worden vaak gediscrimineerd en moeten zich maar zien te redden in een voor hun vaak vijandige omgeving. De overheidsscholen zijn allemaal islamitisch. Als de mensen christelijk onderwijs willen, moeten ze dat zelf betalen. Van schoolgebouw tot salarissen en leermiddelen. Ook de plaatselijke voorgangers moeten leven van de giften, die ze van hun gemeenteleden krijgen. Dat is vaak het minimum van het minimum, waardoor het bijna onmogelijk is om alleen van deze inkomsten te leven. Daarom ondersteunen wij als gemeente Oase een aantal voorgangers met de familie Dutt als contactpersoon. Patras Nazir en zijn vrouw Sumbal zijn de contactpersonen in dit werk. Hun werkterrein is heel Gujranwala en zijn directe omgeving, zelfs ook de plaatselijke gevangenis. Al jaren mogen zij daar wekelijks een Bijbelstudie houden voor de gevangenen. De Heer zegent het werk heel bijzonder en vele gevangenen hebben daar de Heer leren kennen en zijn als wederom-geboren christen weer teruggekeerd in de maatschappij.

Als Evangeliegemeente Oase willen wij deze mensen bemoedigen door ze financieel en in gebed te ondersteunen, zodat ze weten, dat ze niet alleen staan, maar ook deel uitmaken van het Lichaam van Christus wereldwijd. Helpt u mee deze mensen te bemoedigen? U kunt uw bijdrage op het rekeningnummer van de Evangeliegemeente Oase storten onder vermelding van ‘Pakistan’. Jezus zegt: “Wat u voor een van mijn minste broeders gedaan hebt, dat hebt u voor Mij gedaan”.

Steun ze via Evangeliegemeente Oase: NL04 INGB0005709368, onder vermelding van ‘Pakistan’.