Oase
Diensten

Diensten

De volgorde van de zondagmorgendienst is veelal:

 • Zangdienst (Lofprijs- en aanbiddingsdienst)
  Door middel van lofprijs en aanbidding verhogen wij de Here God met ons hart en stem. Met instrumentale begeleiding van piano, drums en gitaar etc. Wij mogen dit doen met vrijmoedigheid zoals het tot ons komt vanuit het boek der Psalmen en ook Paulus schrijft: ”Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.” (Col.3:16)

  De kinderen gaan na de lofprijzing naar de kindersamenkomsten welke zijn samengesteld in leeftijdscategorieën.
 • Prediking
  Eventueel gevolgd door uitnodiging voor gebed. De prediking duurt gemiddeld 45 min, waarin het onfeilbare Woord Gods centraal staat.”En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods….” (Opb. 19:13)
 • Koffie 
  Na de dienst is er alle gelegenheid voor nazorg en ontmoeting.